Her derde deva, Ticânî dua

Allahumme âtine fid dunye haseneten ve fil âhirati haseneten ve kinâ azeben nar.
Allahummeğfirlî ve livelideyye ve lilmu’minîne vel mu’minat el ehyâi minhum vel emvât.
Allahumme salli alâ seyyine Muhammedin el fâtihi limâ uğlika
vel hâtimi limâ sebeka
nâsiril hakki bil hakki
vel hâdi ilâ sirâtikel mustekim
ve alâ âlihi hakka kadrihi ve mikdârihil azim.
Subhânellezi yerânî,
Subhânellezi mekânî
ya’lemu mekânî,
Subhânellezi yerânî,
Essaletu vesselemu aleyke ye RasulAllah,
Essaletu vesselemu aleyke ye HabibAllah,
Essaletu vesselemu aleyke ye Seyyidel evveline vel âhirîn,
Salevetullahi aleyhim ve aleyne ecmain.
Subhâne Rabbike Rabbil izzeti amme yasifun,
Ve selemun alel murselin,
Vel hamdulillahi rabbil âlemin

Allah’ım! Bize bu dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ver ve bizi ateşten koru.
Allah’ım! Bana, ana babama ve tüm mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yaşayanlara ve ölülere mağfiret eyle.
Allah’ım! Kapalılıkları açan,
geçmişe son veren,
hakka hakikat ile destek olan,
mahlukatı senin doğru yoluna ileten,
Efendimiz Muhammed’e, O’nun âline ve ashabına,
O’nun yüce kadr-ü kıymetince, salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
Her şeyden münezzeh olan beni görür,
Her şeyden münezzeh olan beni bulur,
yerimi bilir,
Her şeyden münezzeh olan beni görür.
Salat ve selam sana olsun Ey RasulAllah,
Salat ve selam sana olsun Ey HabibAllah,
Salat ve selam sana olsun Ey öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi,
Allah’ın salatı onların ve bizim üzerimize olsun.
Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
Peygamberlere selam olsun.
Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Bu dua Allah rahmet eylesin, Allah şefaatine bizi nasipdar eylesin Beşir dedemin duası idi. Bu duanın çok sırlı, çok hikmetli, çok faziletli bir dua olduğunu beyan etmiştir bize. Kendisi her işin başında ve sonunda bu duayı okur idi. Müridlerine söyle bu duayı ezberlesinler ve okusunlar buyurdu.
Bu duayı günde en fazla (bir kerede veya aralıklı olarak da olsa) 21 kereye kadar okuma hususunda sınıra riayet edelim.
Bazı özel dualar ve özel salâvatlar vardır ki adeta Anzer balı gibidir, bu yüzden belirtilen sayıyı geçmemek gerekir.
Bu duadan faydalanmayı Allah cümlemize nasip etsin.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu