Akşam Namazının İlk Sünneti “İmza Kampanyası”

Akşam Namazının İlk Sünnetini Diyanet’imizden Talep Ediyoruz.

Bismillâhirrahmânirrahîm 

Bizler bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak, başta Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilgili devlet yetkililerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı’mızdan; Türkiye’de unutulan, uygulanmayan “Akşam namazının  ilk sünnetinin ( Farzından önce ikame edilen 2 rekat ), tüm camilerimizde faaliyete geçirilmesini, en azından bu sünneti ihya etmek isteyenlere bu sünnet namazı ikame etmelerine süre tanıyacak kadar imamlarımızın akşam ezanı hitamından kısa bir beklemeden sonra farz namazın ikamesi için harekete geçmelerini talep etmekteyiz,
İnşaAllah.

Dayandığımız Hadisler İse Şöyledir;

1. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa: “Akşamın farzından önce (iki rekat) namaz kılınız.” buyurdu. Üçüncü defasında “Dileyen kılsın!..”diye ekledi. (Buhârî, Teheccüd 35, İ`tisâm 27)

2. Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahâbîlerinden büyük zevâtın akşam olunca aceleyle direklere doğru durup (iki rekat) namaz kıldıklarını gördüm. (Buhârî, Ezân 14, Salât 95)

3. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra ve akşam namazından önce iki rekat namaz kılardık. Ashaptan biri Enes’e: “Bu namazı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı?” diye sordu. Enes ona şu cevabı verdi: “O bizim kıldığımızı görür, fakat bize kılın veya kılmayın, demezdi.” (Müslim, Müsâfirîn 302)

4. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Biz Medine’de iken, müezzin akşam ezanını okuyunca, ashap aceleyle direklere doğru durup iki rekat namaz kılarlardı. Öyle ki yabancı biri mescide gelirdi de bu iki rekat namazı kılanların çokluğuna bakarak akşam namazının kılındığını zannederdi. (Müslim, Müsâfirîn 302.)

Akşam namazının sünneti denince, hatırımıza akşamın farzından sonra kıldığımız iki rekat sünnet gelir. Yukarıdaki hadisler, bu sünnetten başka, akşamın farzından önce kılınan iki rekatlı bir sünnetin daha olduğunu göstermektedir.

Resûlullah Efendimiz, üç defa “Akşamın farzından önce (iki rekat) namaz kılınız.” buyurmuş, üçüncüsünde “Dileyen kılsın” demiştir.

Başka bir Hadis de ise daha genel bir ifadeyle üç defa “Her ezan ve kamet arasında namaz vardır” buyurmuş, üçüncüsünde “kılmak isteyene” demek suretiyle (Müslim, Salat, 724) bu namazın zaruri olmadığını belirtmiştir.

İkinci hadis, akşam namazının ilk sünnetini, büyük sahâbîlerin de büyük bir coşku ile kıldıklarını belirtmektedir. Ashâb-ı kirâm, akşamın farzını kıldırmak üzere Resûlullah’ın mescide gelmesinden önce bu sünneti kılıp bitirmeye gayret ederdi.

Üçüncü hadisten öğrendiğimize göre, belki de tâbiîlerden biri, Enes radıyallahu anha bir soru sorarak: “Akşam namazının ilk sünnetini ashâb-ı kirâmın büyük bir istekle kıldığını öğrendik, peki bu sünneti Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı?” dedi. Enes Hazretleri bu soruya:“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görür, fakat bize kılın veya kılmayın, demezdi.” diye cevap verdi.

Akşam namazı dışındaki bütün farzlardan önce, yani ezanla kamet arasında sünnet kılınması hususunda âlimlerimiz arasında tam bir ittifak bulunmuşlardır fakat artık bu dönemde, namazlarımızın yeterince hızlı kıldırıldığından, akşam namazının farzının yetişmemesi söz konusu değildir, keza, önce iftar edebilecek kadar bile vaktimiz bulunmaktadır. 

Ashab ve tabiînden bir cemaat bu namazı müstehab saymış ve kılmışlardır. Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Rahûye’ye göre de müstehabdır.

Akşamın farzından önce sünnet kılınmasına taraftar olmayanların bir diğer dayanağı da, Abdullah İbni Ömer’in, bu sünneti Asr-ı saâdet’te kılan kimseyi görmediğini belirtmesi (Ebû Dâvûd, Tatavvu 11), ayrıca Hz. Ali, Abdullah İbni Mes`ûd, Ammâr gibi sahâbîleri yakından tanıyanların, onların bu namazı kılmadıklarını söylemeleridir.

Öte yandan Abdurrahman İbni Avf, Sa`d İbni Ebû Vakkas, Übey İbni Kâ`b, Enes İbni Mâlik, Câbir İbni Abdullah gibi sahâbîler akşamın ilk sünnetini kılmışlar, Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Râhûye gibi muhaddis fakihler ve daha başka âlimler de bu sünnetin kılınmasını câiz görmüşlerdir. Hatta İmam Mâlik’in de bu kanaati benimsediği söylenmektedir. Şâfiî mezhebinde tercih edilen görüş, bu sünnetin kılınması yönündedir.

Akşam namazının farzından sonraki iki rekat sünnete gelince, “Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar (veya “ona cennette bir köşk yapılır”) hadisinde sözü edilen sünnetlerden biridir.

On iki rek’at sünneti devamlı kılanlara cenneti müjdeleyen o hadisten hemen sonra, Abdullah İbni Ömer’in rivayet ettiği hadiste Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte akşam namazından sonra iki rek`at kıldığını söylemesi, bu sünnetin önemini göstermektedir.

Ve ayrıca en önemlisi “Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılana bir şehit sevabı vardır.” Buyurmuşlardır. 

Bir sünnetin ihyası için ülkemizde başlattığımız imza kampanyasına tüm Müslüman milletimiz , dernek , cemaat , kurum ve kuruluşlarımızın desteğini bekleriz.

Bunun için emek ve gayret sarf edenlere şimdiden şükranlarımızı bildirir, rıza-i ilahiye mazhar olmalarını Cenabı Allah’tan niyaz ederiz.

Kampanya Linkimiz:

Kampanyayı İmzala

Akşam Namazının İlk Sünnetini Diyanet'imizden Talep Ediyoruz

Başa dön tuşu