Arifhane-Makale

 • Zihin Kirliliği

  Zihin kirliliği (aklından geçirdiğin düşüncelerin boş, malayâni, günâh, haram, mekruh cinsinden şeyler olması) kişinin hayal dünyasını bozduğu gibi zaman içerisinde…

 • Yetersizliğini Anlayabilmenin Yolu

  Kişinin, kendi muhâkemesinin derecesinin yetersizliğini anlayabilmenin yolu: (Bunu anlayabilmek için dahi kişi belli bir düzeyde ilme sahip olmalı, kör cahil…

 • Mâğfiret ve Tövbe

  Birincisi kulu cezâlandırmadan gizleyerek günahın silinmesi, diğeri ise, günah kendisine gelmesin diye koruma ve sakınmadır Bağışlamanın (mağfiret, örtme) kulda iki…

 • Allah’a kulluktan başka yaklaşma yolu yoktur!

  Allah’a kulluktan başka yaklaşma yolu yoktur! Muhyiddîn İbn-î Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c.. Sadık salike lazım olan odur ki; daima, cismi…

 • Kur’an ve Furkan

  Ve hidayete eresiniz diye Mûsâ’ya kitabı ve Furkân’ı verdik. (Bakara Sûresi, 2/53) Bundan (Kur’ân’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet…

 • 1111111

  18 Mart Çanakkale Zaferi

    Allah tüm şehitlerimizin şehadetini kabul buyursun. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. ( Fotoğraf , Çanakkale savaşında tümüyle şehit düşen…

 • Zikir olmasaydı, onu fikir dolduracaktı

  İnsanların çoğu için Allah'ı zikir halinde olmak fikir halinde olmaktan daha faziletli, hayırlıdır.

 • Gelen verileri, mertebesine göre değerlendirmek

  Duyu organlarına gelen her veriyi aklıselim ile değerlendirip mertebesine koyarak gereğince muamelede bulunmak en doğru olan yoldur.

 • Varlık âlemine tesir etmek

  Varlık âlemindekilere tesir gücünün etkisini belirleyen faktörlerden birisi de kişinin Rabb'ine yakınlığı oranıdır!

 • Nefis Mertebeleri ve Kalbe Gelen Düşünceler Üzerine…

  Muhyiddin İbnü'l Arabi hazretlerinin eserlerinden anlıyoruz ki, kalbe gelen düşünceler dört kısımdır. Rabbani düşünce, melekî düşünce, nefsani düşünce, şeytani düşünce…

Başa dön tuşu