Makaleleri

 • İmtihan Zâfiyet Alanından Gelir

  Hangi konuda zayıf, güçsüz isen, zaafın var ise kendini sınırlamakta, kontrol altında tutmakta zorluk çekiyorsan imtihanın (sınanman) da çoğunlukla bu…

 • ” Gönüller Yapmaya Geldik”

  Duyguların seni kontrol altında tutması ve yönlendirmesi zafiyetindir ve henüz kayıtlarından kurtulamamış olduğunun bir göstergesidir. Sen duygularını kontrol altında tutmalı,…

 • Gayret ve Samimiyet

  Kişi kendisine mârifet kazandıracak ilimler içeren kitapları okumaya, kelâmları dinlemeye, sohbet meclislerinde bulunmaya gayret gösterdiği oranda kelime dağarcığı arttığı gibi…

 • Biz Sefer Etmekle Emrolunduk

  Cihâd, Müslüman’a Allah Teâlâ’nın emridir. Allah Teâlâ için, Allah Teâlâ’nın indinde tek din olarak bildirdiği din-i İslâm’ı yaymak, emirlerini yaşamak,…

 • Korkma!

  Korkma! Allah (ﷻ)yolunda olmaktan korkma! Allah (ﷻ)yolunda ölmekten korkma! Allah (ﷻ)’ın emrini yaşamaktan korkma! Allah (ﷻ)’ın emrini dile getirmekten korkma!…

 • Arkadaş ve Dostun Önemi

  Düşmanı dost edinmek, muhâlife şirin görünmek kastı ile söylenen söz, yapılan fiil neticesinde yanındaki dostunun güvenini yitirmek, dostunu kaybetmek tehlikesi…

 • Araçları Amaç Edinenler Asla Hedefe Varamayanlardır

  Allah Teâlâ’yı bilmek, tanımak, idrâk etmek ve kulluğunu kâmilen yerine getirebilmektir. Bu ‘AMAÇ’ a ulaşmanı sağlayan her türlü âlet, binek,…

 • Asr Sûresi

  Asr Sûresi’nin elbet bir zâhirî mânâsının ve bu cihetten tefsîrinin yanında bir de bâtınî mânâ ve tefsiri vardır, işârî yorumu…

 • Zihin Kirliliği

  Zihin kirliliği (aklından geçirdiğin düşüncelerin boş, malayâni, günâh, haram, mekruh cinsinden şeyler olması) kişinin hayal dünyasını bozduğu gibi zaman içerisinde…

 • Yetersizliğini Anlayabilmenin Yolu

  Kişinin, kendi muhâkemesinin derecesinin yetersizliğini anlayabilmenin yolu: (Bunu anlayabilmek için dahi kişi belli bir düzeyde ilme sahip olmalı, kör cahil…

Başa dön tuşu