Yayın Eğikliği, Onun Doğruluğudur

Allah her şeyi çift yaratınca, bize yer yüzünde iki yol bulunduğunu açıklamıştır :

Birincisi, gayesinin -bir kavme göre- “sen” olduğun yoldur. Diğeri ise, aynı kavme göre, gayesi Hak olan yoldur.

Başka bir gruba göre, birinci yolun gayesi O’nda sensin. İkinci yolun gayesi ise, sende O’ dur.

Başka bir gruba göre ise, birinci yolun gayesi ” senin O olman dır”. Diğer yolun gayesi ise, O’ nun sen olmasıdır.

Başka bir gruba göre ise, her iki yolun gayesi O’ dur ve her iki yol sensin. Salik de O’ dur.

Başka bir gruba göre ise, iki yolun gayesi ve iki yolun kendisi, iki elden ibarettir. Salik ise sensin.

Bütün bu zikrettiklerimiz doğru yoldadır. Atış için yayın eğikliği, onun doğruluğu demektir.

Dolayısıyla Rabbinin merhamet ettiklerinin dışında, herkes görüş ayrılığına düşer.

İnsanlar farklı görüşlere sahip olagelmiştir, çünkü onların yaratılışları farklıdır.

Hiçbir yaratılmış yaratılış sebebini aşamaz. İçlerinde zorla itaat edenler bulunsa bile herkes itaatkardır.

Fütuhat-ı Mekkiyye 22. Sifir 341. Bölüm Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)


Farklı tecelliler neticesi , farklı tabiatlara sahip olanların farklı idraklerinden kaynaklanan farklı hükümleri !

Ancak bütün bu farklılıkların bilgisine sahip olan kimse, tüm söylenen farklı sözlerin hangi cihetten söylendiğini bildiğinden her söz sahibinin sözündeki haklılığını dile getirip izahatını yapabilir.

Çünkü o kimse aleme İNSAF ( her şeyin hakkını vermek hali ) ile bakmaktadır.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu