UMRE Dosyası – Ekim 2019

Medine-i Münevvere’den
Mescid-i Nebevi’den tüm dostlara selam olsun.

Selamlarınızı Rasulullah ( S.A.V.) efendimizin huzurunda kendilerine ilettik ve tüm kardeşlerimiz için Allah’tan hayır niyaz ettik elhamdülillah.

Allah sizlere de bu mübarek yerleri ziyaret etmeyi nasip etsin.

Cismimiz bu diyardan , Resulullah’ın mescidinden uzakta olsa da ruhumuzu her daim O’nun huzurunda, O’nun mekanında kıl Allah’ım.

O’na en yakın olanlardan kıl Allah’ım.

O’na zahirde ve batında tam ittiba edenlerden kıl Allah’ım.

O’nu tanıyanlardan kıl Allah’ım.

O’nun şefaat edip ‘ Ümmetim ‘ dediklerinden kıl Allah’ım.

O’nun davasını dava edinip bu davaya hizmet edenlerden kıl Allah’ım.

O’nun aşkını hakiki manada tadanlardan , yaşayanlardan kıl Allah’ım.

Tekrar tekrar Beyt’ini ve Resul’ünü ziyaret edenlerden kıl Allah’ım.

Bu mübarek beldelerde üzerlerine indirdiğin feyz , bereket , hayır , saadet , fütuhat , feraset ve basiretten ziyadesiyle faydalananlardan kıl Allah’ım.

Gönlü buralara gelmek için yanıp tutuşanlara da nasip kıl Allah’ım.

Ziyaretimizi , ibadetlerimizi ve dualarımızı müstecep ve makbul kıl Allah’ım.

Esselatü vesselam aleyke Ya Rasulullah !

Ahmet Şahin Uçar


Medine’ye veda vakti.

Mekke’ye doğru yola çıktık.

Allah tekrar bu mübarek beldeyi ve Rasulullah ( S.A.V.) Efendimizi Kabr-i Şerifinde ziyaret edip salat-u selam vermeyi nasip etsin.
Cümlemize inşaAllah.

Mekke’ye farklı cihetlerden yaklaşanlar için farklı mikat noktaları vardır. Mikat mahalli , ihrama girilen , ihram yasaklarının başladığı mahallerdir. Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkanlar için mikat noktası Zul Huleyfe denilen mahaldir.

Zul Huleyfe mikat noktasında ihrama girerek iki rekât ihram namazı kıldık ve umreye niyet ettik.

Allah’ım senin rızan için umre yapmaya niyet ettim. Onu bana kolay kıl ve kabul eyle. Amin.


Allah’ım , gönülleri haccetmek , umre yapmak , beytini ve Rasulün Muhammed Mustafa’yı ( sallallahu aleyhi ve sellem ) ziyaret etmek arzusu ile yanıp tutuşan tüm kardeşlerimize de nasip eyle.


لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَك

“Buyur Allah’ım! Davetine uydum. Emrine boyun eğdim. Buyur !
Senin hiçbir ortağın yoktur. Davetine icabet ederek huzuruna geldim. Hamd sana mahsustur. Nimet ve mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.” 


Kâbe-i Muazzama’dan selam olsun tüm dostlarımıza.

Yatsı namazını Kâbe’de ikame etmek nasip oldu ve ardından umremizi yaptık elhamdülillah.
Allah’tan Mebrur umre yazmasını niyaz ederiz.

Gönlü buraların aşkıyla yanan tüm kardeşlerimize Allah buraları görmeyi , hac ve umre yapmayı nasip etsin.


Tüm ümmet-i Muhammed’e dua ettiğimiz gibi ayrıca bu grupta kayıtlı olan , paylaşımlarımızın ulaştığı tüm kardeşlerimize , büyüklerimize ÖZELLİKLE dua etmekteyim.

Allah , mekanlardan seçtiği bu mekanda Beytullah’ın karşısında yaptığımız dualarımızı kabul buyursun.
İnşaAllah.

Allah sizlere de bu mubarek beldeleri ziyaret etmeyi , hac ve umre etmeyi nasip etsin. Umduklarınıza nail eylesin , korktuklarınızdan emin eylesin. Sağlık , sıhhat , afiyet ihsan etsin. Rahmeti ile , lütfu ile muamele etsin. Son nefeste iman selameti nasip eylesin.
Amin.


Kâbe’de kılınan bir namaz Kâbe dışında kılınan bir namazın yüz bin katına denktir.

Mescid-i Nebevi’de kılınan bir namaz Mescid-i Nebevi dışında kılınan bir namazın bin katına denktir.

Kâbe’ye her gün 120 rahmet iner. 60 tanesi tavaf yapana , 40 tanesi namaz kılana , 20 tanesi Kâbe’yi seyredene taksim edilir.

Kâbe’nin damındaki yağmur sularının tahliyesi için yapılmış olan bu altın oluk istikamet olarak Türkiye’ye doğrudur.
Yani bizler Türkiye’den namaza durduğumuzda bu altın oluka doğru durmaktayız.

Allah en doğrusunu bilir.


Hacerül Esved :

Siyah taş.
Kabe’nin doğu köşesinde bulunan bu taş Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in Kabe’nin inşasını bitirdikten sonra Ebu Kubeyz dağından ( şimdi o dağı kaldırıp yerine bina inşa etmişler ) alıp getirerek Kabe’nin köşesine yerleştirdikleri taştır.
Bu taş Cennetten gelmedir.
Kabe’yi tavaf edenler sol yanına Kabe’yi alarak bu taşın bulunduğu yerden ‘Bismillahi Allahu Ekber ‘ diyerek imkan bulan taşı öperek , imkan bulamayan sağ elini kaldırıp avuç içi Hacerül esvede dönük şekilde selamlarlar ve tavafa başlarlar.

Her şavtın başında bu taş bu şekilde selamlanarak ( toplam 7 şavt ) tavaf tamamlanır.

Kıyamet günü Hacerül Esved taşı dile gelerek kendisini selamlayanlar hakkında şahitlik yapacaktır.

Bir rivayete göre bu taş Cennetten yeryüzüne indirildiğinde rengi beyaz idi , zamanla insanların ( günahı ile ) istilam etmesi , el sürmesi , öpmesi ile rengi siyaha döndü.

Allah cümlemize Beyt’ini ziyaret etmeyi , ahirette lehimize şahitlik yapacak Hacerül Esved’i öpmeyi , el sürmeyi , selamlamayı nasip etsin.

Allah en doğrusunu bilir.


Safa ile Merve tepeleri arasını 7 kez gidip – gelinerek say yapılmış olunur.

Burada Hz. Hacer annemiz ( Hz. İbrahim a.s. ın hanımı ) taklit edilir ve onun yaşadıklarını anlayabilmek için tefekkür edilir.

Hz. Hacer’i düşünüyorum !
Hz. İbrahim , hanımı Hz. Hacer’i ve henüz ufacık bebek olan oğlu Hz. İsmail’i götürdü Allah’ın emri ile kuş uçmaz kervan geçmez bir yere çölün ortasına bıraktı.

Hz. Ibrahim , karısını ve oğlunu nasıl bıraktı çölün ortasında ? !

Hz. Hacer , kocasının bu kararına nasıl razı oldu , teslimiyet gösterdi ? !

Tevekkülü , Allah’a teslim olmayı Hz. İbrahim’den , Hz. Hacer’den öğrenelim.

İyi tefekkür edelim , olayı zihnimizde yaşayalım. Yaşamaya çalışalım.
Bununla birlikte varsayım ile tecrübe arasındaki fark gökler ile yerler arasındaki farktan da büyüktür !

Allah’ım bu nasıl teslimiyet ?
Ne kâmil bir tevekkül !

Anlamayı , idrak etmeyi , böylesi tevekkülü yaşamayı , yaşayıp sükun bulmayı , mutmain olmayı , dinginleşmeyi , gerçek manâda teslim olmayı bize de nasip et .

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar


Cuma , Allah’ın bu ümmetine ihsan ettiği en büyük hidayettir. O gün , ümmetin görüş ayrılığına düşüp , Allah’ın görüş ayrılığına düşülen konuda doğruyu gösterdiği gündür.
Futuhat c 4 , s 36 – Muhyiddin İbn Arabi (k.s.)


Cuma , cem olmaktır.
Ümmetin bir olması , birlik olmasıdır.
Bir olmak için Mü’min olmak gerektir.
Ancak Mü’minler kardeştir.
Gerçek sevgi kardeşler arasında vuku bulur.
Cennete girmek kardeş olan Mü’minlerin birbirini sevgisine bağlanmıştır.
Seven , sevdiği ile hem hal olandır.
Derdine derman olandır.

Uzunca bir süredir aslından bi-haber olan ümmetin artık uyanma vakti gelmiştir.
Allah C.C. ” Mü’mine yardım üzerimizde haktır “buyurmakta.
Allah’ın vaadini ve kime olduğunu iyi anlayalım.
Allah , inananlarla beraberdir.
Allah’ın ipine sıkıca sarılalım.
Allah’ın ipine sarılana destek olalım.
Allah’tan gafil olana değil elbet.
Hak’ da aşikar , batıl da.

Tüm dualarımız , yardımımız , himmetimiz , hizmetimiz Hak yolunda olup , hakkı yüceltmek , Ümmet-i Muhammedin birliğini tesis etmek , Din-i İslamın sancağını dalgalandırmak gayreti , azmi ve inancı içerisinde olan kardeşlerimiz ve yöneticilerimiz üzerinedir.
Allah onları hidayet üzere kılsın , feraset ve basiret üzere olmayı nasip eylesin.
İnşaAllah.

Cuma’mız mübarek olsun.


Allah, ilahi bir sır nedeniyle evine 4 rükun yerlestirmistir. Yani Kabe’de 4 köşe vardır. Bu rükunlar Hakk kaynaklı (Hacerul Esved), melek kaynaklı (Ruknu Yemani) ve nefs kaynaklı düşüncelerdir.

Rüknu İraki köşesi zahirde şeytan kaynaklı düşünceleri temsil eder. ( Ne ilginçtir ki, tarih boyunca Irak bölgesi hep karışıklık içinde bulunmuştur.)
Kabe nin tavafı sırasında bu köşeye gelenin şu duayı okuması Peygamberimizce emredilmistir: ‘Bölücülükten, kötü ahlaktan ve ikiyüzlülükten Allah’a sığınırım.’

Şam ruknu ise zahirde nefsani düşünceye aittir. Hacer de bulunan altıgen ise nefs kaynaklı düşünceye aittir.(Burası yay şeklinde olup önceleri Kabe’ye dahil idi , burada namaz kılan Kâbe içinde namaz kılmış gibi olur)
Muhyiddin İbn Arabi (K.S.) – Fütuhat


Resulullah ( S.A.V. ) Efendimiz , hicret için Allah’tan emir alınca bir gece yanına sevdiği arkadaşı Hz.Ebubekir ( r.a.) i de alarak Mekke’den evinden gizlice çıktı ve müşrikleri yanıltmak için Medine istikametinin tersinde bulunan Mekke’nin güneyinde Sevr dağına yöneldi.
Çok sarp bir dağ olan bu dağın zirvesinde bulunan mağaraya gizlendiler.


Müşrikler izleri takip ederek mağaranın ağzına kadar geldiklerinde Hz. Ebubekir’in endişelendiğini görünce Resulullah efendimiz
“Üzülme , Allah bizimle beraberdir ” buyurdu.
Rivayete göre mağaranın ağzını hemen örümcek ağ ördü ve güvercinler yuva yaptı.
Bu durumu gören müşrikler mağarada saklanılmış olduğuna dair bir iz olmadığını düşünerek buradan uzaklaştılar.
Daha sonra iki arkadaş bu mağarada 3 gün gizlendikten sonra Medine’ye doğru yola çıktılar.
O zamana kadar Kabz ( sıkılma , daralma ) isminin tecellisi altında bulunan efendimiz Medine’ye teşrifleri ile Bast isminin tesiri ile genişleme , rahatlama bulacaktır.
Medine’li Ensar , Resulullah efendimizin yardımcısı olacaktır.


“Üzülme , Allah bizimle beraberdir ” buyurdu.
Rivayete göre mağaranın ağzını hemen örümcek ağ ördü ve güvercinler yuva yaptı.
Bu durumu gören müşrikler mağarada saklanılmış olduğuna dair bir iz olmadığını düşünerek buradan uzaklaştılar.
Daha sonra iki arkadaş bu mağarada 3 gün gizlendikten sonra Medine’ye doğru yola çıktılar.
O zamana kadar Kabz ( sıkılma , daralma ) isminin tecellisi altında bulunan efendimiz Medine’ye teşrifleri ile Bast isminin tesiri ile genişleme , rahatlama bulacaktır.
Medine’li Ensar , Resulullah efendimizin yardımcısı olacaktır.

Allah en doğrusunu bilir.
Ahmet Şahin Uçar


Cebel-i Rahme
Rahmet dağı
Arafat.

Arafat ; bulma , bilme , tanıma anlamlarına gelir.

Kâbe’ye uzaklığı yaklaşık 16 km. dir.
Hz. Adem ( a.s. ) ile Hz. Havva anamız cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildiğinde dünyanın farklı noktalarına indirildiler. Bir rivayete göre Hz. Adem ( a.s ) 300 sene kadar Allah’a yalvardı , hatasına tevbe istiğfar etti. Nihayet affedildiğinde Arafat’da buluştular. Bunun için buraya Arafat denildi.

Haccın en önemli şartı Arefe günü Arafat’da bulunmaktır.
Resulullah efendimiz ‘Hac Arafat’tır ‘ buyurur.
Burası Arefe günü Allah’ın rahmetinin en çok indiği ve kulunu bütün günahlardan temizleyip beratını verdiği yerdir.

Allah cümlemize Haccetmeyi , beratımızı almayı nasip etsin.

Ahmet Şahin Uçar


Cebeli Nur
Nur dagı.

İlk vahyin geldiği mağara bu dağın zirvesinde.

Bu mağaraya zaman zaman Resulullah (S.A.V) efendimiz gelir oruç tutar ve Allah’ı zikreder , tefekkür edermiş. Zaman zaman buraya azığını alıp gelir , zaman zaman da Hz. Hatice ( r.a.) validemiz azık getirir Resulullah efendimiz burada bağlamalı oruç tutar ( 3 , 5 günde iftar eder ) tefekkür edermiş.
Cebrail a.s. ilk bu mağarada Resulullah efendimize gözüktü sıktı (!) bıraktı , bu işlemi üç kez tekrarladı ve İkra ( oku )….
diye başlayan ilk ayet nazil oldu !

Bu mağaranın Kabe’ ye bakan ağzından Kabe’yi seyreyleyerek.

Ancak şimdi fotoğrafta gördüğünüz saat kulesinin olduğu yerdeki büyük otel buradan Kabe’ nin görülmesini engellemekte.

Ahmet Şahin Uçar


Cin mescidi.

Cennet-i Muallâ kabristanının çok yakınındadır.

Şimdi bu mescidin olduğu , o zaman boş bir arazi olan bu yere bir gece yanında bir kaç sahabe ile Resulullah efendimiz gelmiş , sahabenin etrafına eline aldığı bir sopa ile yere daire çizmiş ve siz bu dairenin dışına çıkmayın , buradan beni izleyin demiş. Sonra Resulullah efendimiz Kur’an okumuş ve Resulullah efendimizin etrafına uçuşarak gelen bir çok cin toplanmış. Kur’an’ı dinlemişler ve kendi aralarında ‘ haydi yeryüzünün her tarafına dağılıp Allah’ın Resulünden dinlediğimiz bu Allah kelamını diğer cin taifelerine de bildirelim ‘ demişler ve dağılmışlar bu durumu bir kaç sahabe bulundukları yerden çizilen dairenin dışına çıkmadan izlemişler.

Allah cümlemizi şeytanın , şeytanın cin ve insanlardan oluşan askerlerinden , onların her türlü fitnesinden , musallatından , tehlikesinden , şerrinden , zararından korusun.
Amin.
İnşaAllah.

Ahmet Şahin Uçar


Burası da
Cennet’ül Mualla Kabristanı.

Cin mescidinin hemen arkasında kalıyor.

Resulullah efendimizin ilk ve en çok sevdiği hanımı Hz. Hatice ( r.a. ) annemizin kabri , oğullarının kabri , bazı sahabe ve alim zatların kabri bu mezarlıkta bulunuyor.

Mekke’de ölen hacı ve umreciler de buraya defnediliyor.
Allah , tüm geçmişlerimize ve bize rahmet etsin.
Büyüklerimizin şefaatine nail eylesin.
İnşaAllah.

Ahmet Şahin Uçar


Resimde görülen dağın eteğinde kubbe şeklindeki beyaz taş yapı Hz. İbrahim’in ( a.s.) oğlu Hz. İsmail’i ( a.s.) kurban etmek için getirip yatırdığı yer. Burası Mina’da bulunmaktadır. Şeytan taşlanılan yere oldukça yakındır. Bu işareti ecdadımız koymuş yerini belli etmek için.

Ecdadımız bu mübarek beldelerde çok güzel hizmetler etmişler. Manevi değerlere kıymet verip korumak , imar etmek hususunda ecdadımız çok hassas davranmışlar. Mevcut Suud yönetimi ecdadımızın hizmeti olan bir çok yapıyı ortadan kaldırmış ya da kaderine terk ederek harabe şekline dönüşmesine sebep olmuşlar maalesef.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar


Resimde görülen katlı yapı ve üç adet kule şekline benzeyen yer ( büyük , orta , küçük şeytan ) Mina’da bulunan şeytan taşlama yeridir.

Hacılar burada Müzdelife’den geçerken toplayıp yanlarına aldıkları taşlar ile şeytan taşlama yaparlar.

Evvelden bu yapı iki katlı idi ve izdihamdan bir çok hacı vefat ediyorlardı. Şimdi bir Türk firmasının yapısı olan bu çok katlı yapı ile izdihamlar engellenmiş oldu.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar


Her kalp sahibi Sen’ i özler.
Ey ehline eşsiz güzellik bahşeden !
Herkes gerçekte Sen’ in güzelliğine aşıktır.
Davud El – Kayseri ( k.s.)


Altın oluk tarafında yarım daire şeklinde duvarla örülü kısm ile Kâbe arasında kalan buraya Hicr-i İsmail denilir , bir diğer adı da Hatim’dir.

Burası Kâbe’nin içi hükmündedir. Kâbe , melekler tarafından yeryüzünde yapılan ilk ev ( beyt ) olarak inşa edildiğinde dikdörtgen şeklinde idi. Sonradan Kabe tamir , onarım ve yeniden inşa edildiğinde günümüzdeki şekli ile kare şeklinde inşa edilmiş olup hatim denilen kısım Kâbe duvarları dışında bırakılmıştır.

Hatim içinde kalan kısımda Hz. İsmail a.s. ile annesi Hz. Hacer’in kabrinin olduğu rivayet edilir.

Hatim içinde namaz kılmanın hükmü Kâbe içinde namaz kılmak demektir.

Ebû Davud, Tirmizi ve Nesâi’nin rivayet ettikleri bir hadiste Aişe (r.anha):

“Ben Kâbe’nin içine girip orada namaz kılmayı çok arzuluyordum. Bunun üzerine Rasulüllah (s.a.s.) elimden tutup beni Hicr-i İsmail’e koydu ve:”
“Kâbe’ye girmek istediğin zaman Hicr-i İsmail’de namaz kıl. Çünkü Hicr-i İsmail, Kâbe’den bir parçadır. Senin kavmin Kâbe’yi (tekrar) bina ettikleri zaman daraltıp Hicr’i ondan çıkardılar.” buyurdu.” (İ. Mâce, 8/169-170.) demiştir.

Elhamdülillah bize de Hatim içersine girip namaz kılmak, burada dua etmek nasip oldu. Özellikle tüm kardeşlerimiz için umduklarına nail olmaları , korktuklarından emin olmaları ve tüm ümmet-i Muhammed için hayır duada bulundum.

Allah dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul buyursun.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar


Resulullah’tan cömertlikle ilgili güzel sözler:

“Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez.”(Haraiti)

“Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkmıştır. Her kim onun dalına yapışırsa o dal onu çeker cennete götürür.” (İbn Hıbban, “Zu’afa”)

“Allahu Teala bütün velileri cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır.” (Darekutni)

“İki haslet vardır ki Allahu Teala onları sever ve iki haslete de buğzeder. Sevdiği hasletler; cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy ise, cimrilik ve kötü huydur.” (Deylemi)

“Bol yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuşmak mağfireti gerektiren sebeplerdendir. Allahu Teala’nın bir takım kulları vardır, onlara kamu yararına harcanmak üzere servet verilmiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa onlardan alır ve başkasına verir.” (Taberani)

“Cömert, Allah’a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, ve cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır.” (Tirmizi)


Bu yeryüzündeki Beytullah ( Kâbe ) dır.
İnsandaki Kâbe ise gönüldür.
Allah en doğrusunu bilir.
Ahmet Şahin Uçar


Allah C.C. , günlerin arasından Cuma gününü seçti ve diğer günlere üstün kıldı.

Hz.Adem (a.s.)’i bu gün halk etti ve daha insanlık tarihinde bir çok önemli olay bu gün cereyan etti.

Cuma günü Allah aleme , yeryüzüne , kullarına ayrı bir rızık , lütuf , ihsan , rahmet , mağfiret , muhabbet indirir.

Tüm ümmet-i Muhammed’in bu indirdiği bütün hayırlardan en üst seviyede yararlanması , bu tesirlerin kalplerde , ruhlarda en kamil şekilde zuhur etmesi , bu zuhuratın amellerimize , fiillerimize , sözlerimize dualarımıza yansıması, vatanımızı , milletimizi , ailemizi her türlü şer ve şer odaklarından , müşrik ve münafıklardan koruması , kollaması , idarecilerimizi iman sahibi kılıp , din-i islama hizmetkar kılması , idarecilerimizi feraset ve basiret sahibi kılması , İslamın sancaktarlığına bizleri muktedir ve muvaffak kılması , ümmet-i Muhammed’in artık uyuduğu bu gaflet uykusundan uyanması , ayrılık gayrılığın ortadan kalkması , bir ve birlik olunması , buna bizleri muvaffak ve muzaffer kılması , şanlı ordumuzun vatan ve milletimizin bekası için başlattığı harekatta muvaffak ve muzaffer olması için bu mubarek Cuma günü , Allahu Teala ‘ dan bütün kalbimle , ruhumla Beytullah’ın karşısında , Makam-ı İbrahim’in yanında niyaz ederim.

CUMA’mız hayırlara vesile olsun.

Ahmet Şahin Uçar


Cismimiz bu diyardan , Resulullah’ın mescidinden uzakta olsa da ruhumuzu her daim O’nun huzurunda, O’nun mekanında kıl Allah’ım.

O’na en yakın olanlardan kıl Allah’ım.

O’na zahirde ve batında tam ittiba edenlerden kıl Allah’ım.

O’nu tanıyanlardan kıl Allah’ım.

O’nun şefaat edip ‘ Ümmetim ‘ dediklerinden kıl Allah’ım.

O’nun davasını dava edinip bu davaya hizmet edenlerden kıl Allah’ım.

O’nun aşkını hakiki manada tadanlardan , yaşayanlardan kıl Allah’ım.

Tekrar tekrar Beyt’ini ve Resul’ünü ziyaret edenlerden kıl Allah’ım.

Bu mübarek beldelerde üzerlerine indirdiğin feyz , bereket , hayır , saadet , fütuhat , feraset ve basiretten ziyadesiyle faydalananlardan kıl Allah’ım.

Gönlü buralara gelmek için yanıp tutuşanlara da nasip kıl Allah’ım.

Ziyaretimizi , ibadetlerimizi ve dualarımızı müstecep ve makbul kıl Allah’ım.

Esselatü vesselam aleyke ya Rasulullah !

Ahmet Şahin Uçar


Umremizi tamamladık evimize döndük elhamdülillah.

Tüm kardeşlerimiz için ve ümmet-i Muhammed adına dualarda bulunduk.
Allah kabul eylesin , cümlemize o mubarek beldelere gitmeyi , Beytullah’ı tavaf etmeyi , Rasulullah ( S.A.V. ) efendimizi mescidinde ziyaret etmeyi , mebrur umre yapmayı haccetmeyi nasip etsin. Amin.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu