SİGARA İÇMEYE DEVAM EDEN TASAVVUF EHLİNE !..

Aşağıdaki makalemi bir süre önce yazıp sizler ile paylaşmıştım.

Ancak bu konu çok ehemmiyet arz ettiğinden , o zaman bu yazımızı görüp okuyamamış olan kardeşlerimiz olabileceği düşüncesi ile ya da o zaman okumuş olsa dahi yazının içerisindeki kelimelerin kuvveti o an için okuyucuya tesir etmemiş olabileceğinden ( o an istidatı , ayn-ı sabiti , kaderi gereği kazanın açığa çıkması mümkün olmayıp tesirin bu gün vuku bulabileceği ümidi ile ) şimdi tesirini umarak ve Cenabı Allah’tan bu tesiri gönüllerde açığa çıkarmasını niyaz ederek tekrar paylaşmaya ve bundan sonraki süreçte de zaman zaman bu paylaşımımı yinelemeye karar kıldım.

Daha önceki paylaşımım akabinde bazı kardeşlerimizin bu yazı vesilesi ile sigarayı bıraktıklarını bana beyan etmeleri , bu işe vesile kılınmış olmamız hasebiyle bizim son derece memnun olmamızı temin etti elhamdülillah.

Sebepler dairesinde muradını kaza eden Allah’a hamdolsun.

Tevfik Allah’tandır !


Sözüm tasavvuf ehline ( ! ) ,

Hakk’ı ve hakikati arayanlara ,

Takvayı yaşama gayesinde olanlara ,

Allah’a iyi bir kul olma derdinde olup kâmil kulluğu yaşama geyesinde olanlara,

Aşk’a talip olanlara ,

Allah’a kurbiyet ( yakınlık ) kurma gayesinde olanlara,

Samimi olanlara ,

Akl-ı selim düşünenlere ,

Nefsinin arzusundan gerçekten kurtulmak isteyenlere ,

İşin hakikatini bilmek isteyenlere ,

Huzur bulmak isteyenlere ,

Zikrinin getirisini görmek isteyenlere ,

Kendisiyle yüzleşmek isteyenlere. !

Bütün bu iyi temennilerimize Allah sizi ve bizi ulaştırsın.

Bilmelisiniz ki bütün bu saydıklarımıza sigara içtiğiniz sürece ulaşamazsınız !

Çünkü ;

Sigara içen henüz heva ve heveslerinden kurtulmamıştır.
Nefsine söz geçiremiyor ki takvayı yaşayabilsin.
Öğrendikleriyle amel etmiyor ki ilminin getirisini bulsun.

Takva ; bırakın haram işler ile iştigal etmeyi , şüpheli şeylerden dahi uzak durmayı gerektirir.

Sigaranın mekruhluğunda hemen hemen tüm alimlerin ittifakı ( görüş birliği ) var iken haramlığı hususunu da dile getiren ve ispat eden alim zevat da vardır.

Vücudumuz Allah’ın bize emanetidir. Emaneti muhafaza etmeyi emreder Allah bizlere. Vücud bizim bu dünyada bineğimizdir. Binek amaca ulaşmak için kullanılır ve hakkını gözetmek bizim üzerimizde bir haktır. Bineğini hor kullanır , hakkını gözetmez isen hedefine varamazsın. Vücud sağlığını kaybettiğin oranda ibadetinin gerçek ( olması gereken ) hazzına varamaz ve huşuyu yakalayamazsın. Emanete ihanet münafıklığın alametlerindendir.

Ancak bu dünya hayatında kullanabileceğin ve getirisi ahirette ebedi olacak beyin faaliyeti ile elde edebileceğin , idrakine varabileceğin bazı ilmi hakikatlere vakıf olma aracı olan beyin hücrelerine verdiğin kalıcı , telafisi mümkün olmayan hasarın farkında mısın ?

Sigara içmeye devam etmek ile cinlere davetiye çıkardığının , onların sana musallat olmasına sebep olduğunun , adeta çok korunaklı dahi olsa icerisinde bulunduğun kalenin kapılarını içeriden açık bırakmak suretiyle onlara davetiye çıkardığının , kendi kendine büyük hainlik yaptığının farkında mısın ?

Cinlerin güdümünde olduğunun , onların oyuncağı olduğunun farkında mısın ?

Cinleri gıdalandırmak uğruna neler kaybettiğinin farkında mısın ?

Sigara içenin keşfine ve zevkine itibar edilmez !

Çünkü hem keşfi hem de zevki arî ( arınmış ) değildir , sahih değildir !

Sigara içen bir ‘ mürşid-i kamil ‘ ( dikkat ediniz mürşid olmaz demiyorum , mürşid-i kâmil olmaz diyorum ) yoktur , olamaz !

Olur diyen varsa bil ki kesinlikle yalancıdır !
Cahildir !
Kuru bir iddia üzeredir !
Hakikatten habersizdir !

Henüz nefsine söz geçirememiş , nefsini teskiye etmemiş , şüpheli şeylerden uzak durmayı başaramamış bir mürşid-i kâmil ! ? olur mu ?

Bu mürşid , kendisine tabi olan müridini nereye götürür ? !..

Melekler dahi hoş olmayan kokulardan rahatsız olup uzak dururken sigara içen adama yanaşır mı sanıyorsun ?

Allah yolunda samimi isen önce nefsine söz geçir !

Sigarayı bırak , Allah’tan yardım iste.

Bil ki sana gelecek olan yardım senin samimiyetin oranında olacaktır !

Samimi olan hiç bir kulunu Allah boş çevirmez.

Allah’ın yardımı sana ulaşmıyor ise ya da bu iddiada isen o zaman dön kendine bak !

İnancındaki gediği ( eksiği ) gör !

Eğer ki bu hususta inancında tam olsan Allah’ın da sana yardımının muhakkak ulaştığına şahit olursun.

Öteleme !

Erteleme !

Şarta bağlama !

Bahane arama !

Samimi ol , Allah’a yönel , Allah’tan yardım iste , Ramazan ayının yaklaştığı şu günleri de fırsat bil , vesile kıl ve :

SİGARA İÇMEYİ BIRAK !

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu