Şeytanın Hileleri

MENKIBE :

Sadreddin-i Konevi ( k.s. ) ( Muhyiddin İbn Arabi hz. nin talebesi ve manevi oğludur )
hazretlerinin müridlerinden birisi kendisinden izin almadan halvete ( bir odaya kapanarak yalnız başına 40 gün riyazet , ibadet ve zikirle meşgul olmak ) girer. Böylece bir kaç gün ortadan kaybolunca Hz. Şeyh ( Sadreddin-i Konevi ) onun nerede olduğunu çevresindekilere sorar. Halvette olduğunu söylerler.
Hz. Şeyh , onun halvet hanesine gider ve onu bir çok yazılar yazmakla meşgul halde bulur.

  • Bu yazdığın nedir ? diye sorar. Mürid cevaben :

  • Şeyhim , ne zaman ki halvete girdim , önümde birisi belirip Hz. Cebrail olduğunu söyledi ve ” sana ledünni ilimler nakledeceğim ” dedi , ve ağzıma tükürdü. Bu hadiseden sonra bende pek çok manâlar doğdu. Şimdi kaybolmaması için o ilimleri tespit etmekle ve yazmakla meşgulüm.

Hz. Şeyh tebessüm buyurdu ki :

  • Sen Cebrail’in belirmesinden önce ne ile meşguldün ?

Mürid :

  • Allah zikri ile meşgul idim , dedi.

Hz. Şeyh buyurdu ki :

  • Hiç Cebrail a.s. , Hakka yönelip Allah zikri ile meşgul olan bir kimsenin kalbine ayrılık verir mi ? Gördüğün Cebrail değil seni Hakk’dan uzaklaştırmak için gelmiş lanetlenmiş şeytan idi. Sen , benim iznim olmaksızın halvete girdiğin için bu fitneye ( imtihan , sınama ) tutuldun. Şimdi halvetten çık ve bu şeytani nakilleri de imha et ! Dedi.

…………..

Bu menkıbede anlatıldığı gibi günümüzde de pek çok cahil kimse kendilerine özgü bir seyrü sülük belirlediklerini belirterek hiç bir kâmil mürşidin terbiyesine ve yoluna ( tarik ) girmeden , şeriatın emir ve yasaklarına uygun bir yaşantıları olmadığı halde , üveysi adını verdikleri bir oluşum kurarak güya Hızır a.s. ın terbiyesi , kontrolü , irşadı ve süluku üzere olduklarını , evliyadan bazılarının ruhaniyeti ile rüyada terbiye edildiklerini , ledün ilmine mazhar kılındıklarını ifade etmektedirler.

Bunlar apaçık bir aldanış içersinde ve şeytanın tuzağına düşerek , şeytanı Hızır a.s. veya bir başka evliya zannetmektedirler.

Allah , böylesi tuzaklardan cümlemizi korusun.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu