Rûhu’l Beyân Tefsir Dersleri | Besmele

3. Ders

İsmail Hakkı Bursevi (k.s) Rûhu’l Beyân Tefsiri Fatih – Osmanlı Yayınevi CİLT 1 S 39-51

Hanefî mezhebinin sonraki dönem (müteahhirîn) âlimlerince kabûl edilen görüşe göre,“besmele” nâzil olan her sûreyi diğerinden ayırmak üzregelmiştir. Sûreye aid olmayan müstakil bir âyettir. Her hayırlı işe besmele ile başlama teberrük olduğu gibi her sûreye onunla başlamak da öyledir. Çünkü besmele, Kur’ân’ın anahtarıdır.

Bâzı âlimler demiştir ki: “Bütün ilimler “Bâ” da toplanmıştır. “Bâ” dan maksad “Bî”; yâni “Benimle; Allah ile” demektir. Olan ve olacak olan herşey benimle olduğu gibi, âlemlerin varlığı da benimledir. Benden başkasının gerçek vücûdu (varlığı) yoktur. Diğer varlıklara vücûd isnâdı, isimle ve mecâzîdir.”

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu