“Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”

İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu; “Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”
(Mecmâü’l-Evsat, 3:154, (2313.) İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir)

Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi: “Dostum Muhammed (s.a.v) bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.”
(Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529, Beyhaki)

Abdullah bin Kurt radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu; “Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çeki­lecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bo­zuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır.”
Taberâni, Terğib

Hz. Nevfel bin Muaviye radıyallahu anh’dan rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki; “Kim, bir namazı kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir.”
İbni Hibban

Sevban radıyallahu anh dan rivayet edilmiştir Resulullah s.a.v. den şöyle buyurdular: “Müslüman kul ile kâfirlik ve iman arasında sadece namaz vardır, Müslüman bir kişi namazı terk ettiği zaman kesinlikle Allaha şirk koşmuş olur.” Bu hadisi hibetullah taberi sahih bir isnatla rivayet etmiştir.

Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan nakledilmiştir, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir.” (Müsned)

İbni Abbas (r.a.)’dan nakledilmiştir, Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:“Resulullah (s.a.v) bir gün ashabına: “İlâhî! Aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme.” diye dua ediniz dedi ve sonra: “Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Sahabeler: “Kimdir ya Resulallah?” dediler. Efendimiz (s.a.v.): “Namaz kılmayan!” buyurdu. (İbni Hacer “Ezzevacir” / Ebu’l-Leys Semerkandi “Kurretü’l Uyun”)

………..

Hadis-i Şerif’ lerden de anlaşıldığı üzere kişi vefat etmesi neticesi kabre konulduğunda ( berzah aleminde ) amelinden sorulacak ilk soru namaz’ıdır !

Yine mahşer alanında diriltildiğinde hesaba çekileceği 55 duraktan ( 55 soru ) ilki namaz’dır ! Bu durakların her birinde sorulan sorudaki ameli , kul , Allah’ın emri cihetinden yerine getirmemiş ise her bir durak için mahşer alanında aç , susuz , çıplak , kımıldamadan bin yıl ( ahiret senesi ile ) bekletilecek , ( böylece azap görecek ) sonra Allah’ın dilemesi ile kul bir sonraki duraktan hesaba çekilmek üzere diğer menzile götürülecektir. Bu husus hadislerle beyan edilmiştir. Bu mahşer alanındaki azaptır. Burada günahlarından arınamamış mümin sonunda cehenneme girecek ve günahlarından arınacağı nispette cehennemde kalacaktır.

Namaz , müminin nişanıdır. Mümin ile kafiri ayırt etmeye yarayan en önemli işarettir.
Bir söz vardır : ‘ Namaz kılmayan müslümana kâfir denilmez ama kâfir de namaz kılmaz ‘ diye.
Bir müslüman kişi namazını kılmıyor ise onun imanı çok zayıf demektir. Her an kaybedebilecek kadar zafiyete düşmüş demektir.
İslam olmanın ilk şartı kelime-i şehadet getirmek ve tasdik etmek iken hemen sonrasında ikinci sırada gelen şart farz namazını kılmaktır.

Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin üzerinde islamın nişanı olan namazın görülmeyişi ne kadar vahim bir durumdur !

Mümin bir kimse nasıl namazını kılmaz !

Bu konuda ileri sürülebilecek hiç bir bahane kabul edilemez !

Bazı kimselerin şu söylemleri de aslâ kâle alınamaz : ‘ Ben inançlı bir müslümanım , namaz kılamıyor olsam da kalbim temiz , nice namaz kıldığı halde kötü ahlâk üzere olanlar gibi değilim en azından ‘. Bu söz ile kişi kendini avutmakta , nefsi emmaresinin buyruğuna hizmet etmekte , şeytanın tuzaklarına kolayca düşmektedir. Bir de kalkıp kendisini iyi kul zannetmekte , kalp temizliğinden dem vurmakta , nefsini temize çıkarmaktadır. Ne yazık ki büyük bir aldanış içersindedir.

Namazını kılmakta gevşek davranan kardeşim !

Uyan !

Nefsinin ve şeytanın tuzaklarını gör !

İçinde bulunduğun gaflet perdesini yırt !

Samimiyet ile Allah’tan yardım iste , Allah’a yönel !

Mümin kulluğun en önemli nişanı olan namazı kıl !

Ömrünü heba etme !

Bu hakikatin mutlak idrakine varacağın , mecburen uyanacağın o ölüm anındaki uyanışı bekleme !
O zaman uyanışın sana faydası olmayacak !

İş işten geçmeden önce uyan !

Uyan ve kurtuluşuna sebep olacak namaza sıkıca sarıl !

Bu nasihatimi kulağındaki gaflet pamuğunu çıkardıktan sonra dinle !

Aksi halde beni işitemezsin !

Allah cümlemizi , Hakk’ı hakkyla işitenlerden ve gereğini rızası istikametinde yerine getirenlerden kılsın.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar
28 Eylül 2018 ·

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu