MÜSLÜMAN İLİM SAHİBİ OLMALI

Müslüman kimse ilim sahibi olmalı. Sahip olduğu ilim o kimseyi Hakk’ı ve hakikatleri öğrenmeye , bilmeye ve gereğince yaşamaya götürmeli. Faydasız ilimden Allah’a sığınmalı.

Her yaptığı işte , her sözünde , her düşüncesinde Allah’ın rızasını gözetmeli , emirlerini gözetmeli.

Müslüman kimse diğer Müslüman kardeşlerini gözetmeli , ümmet olma şuurunu yaşamalı , diri tutmalı ve bu şuurun yayılması için gayret sarf etmeli.

Din’in karışmadığı , sınırlarını belirlemediği , kurallarını koymadığı ” hiç bir alan yoktur ! “

Müslüman yaşadığı toplumdan kendisini fert olarak soyutlayamaz. Toplumun bir bireyi olarak üzerine düşen görevleri layıkiyle yerine getirme bilincinde ve gayretinde olmalıdır.
Şuurlu bir Müslüman gücü ölçüsünce dinin , iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak görevini ( farzını ) yerine getirmek ile mükelleftir.

Yıllarca Müslüman bir kesim bilinçli olarak ” Müslüman siyasete bulaşmaz , siyaset yapmaz ” söylemi ile uyutuldu !

Müslüman siyaset yapar ! Müslümanca , dinin emrettiği şekilde siyaset yapar !

Malumunuz 24 Haziranda seçimler var.
Bir çok siyasi parti bu seçime katılmakta. Bu seçimlerde ülke başkanımızı ve millet vekillerimizi seçeceğiz.

Gerek Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri gerekse yakın tarihte ; ülkemizin ne tehlikeler içerisinde olduğu , ne sinsi oyunlar oynandığı , ne zamanlar kaybedildiği , ne kıskaçlara alındığı , ne karanlık güçlerin dayatmalarında kaldığı , ne gizli ellerin yönettiği , ne hükumetlerin kukla olduğu , ne sancıların çekildiği , ne evlatların heba olduğu , ne anaların ağladığı insaf ile meseleyi değerlendiren herkesin malumudur.

Hatasız kul olmaz ! Peygamberlerden başka kimsenin günahtan , hatadan korunmuşluğu yoktur.
Hiç hatasız bir kul arayan var ise bu abesle iştigaldir.

Bu makalemiz hakikatleri ifade edebilmek , gösterebilmek amacı ile kaleme aldığımız bir yazımızdır. Herhangi bir partizanlığımız yoktur. Ülkemizi yönetecek yöneticilerimizi seçerken işin ehli olan , Din-i İslama hizmet edecek , Allah’ın emrini gözetecek ve Allah için çalışmayı gaye edinmiş kimseleri desteklemeyi doğru ve uygun buluruz.

Türkiye’nin özgürleşmesine müsaade etmek istemeyen , avucundan bir kuş gibi uçup gitmesini istemeyen , emrinin dışına çıkmasını istemeyen güçler, kendileri açısından bu tehlikenin farkına vardıklarında olanca güçleri ile buna engel olmak adına Türkiye’ye saldırmaya başladılar.

Aslında biz ülke olarak şimdilerde özgürlük mücadelesi veriyoruz.
Bağımsızlığımızı kazanma savaşını şimdilerde veriyoruz.
Bu hakikati görelim ve bu mücadelede üzerimize düşen görevi yerine getirmede şuurlu bir Müslüman olarak hareket edelim.

Ülkenin yönetimine talip olan CHP zihniyetinin geçmişte bu ülkenin menfaatine , Müslümanın refahına yönelik zerre kadar bir faydası olmamıştır ! Aksine din-i İslam’ın yaşanmasına hep engel olacak faaliyetler icra etmişlerdir ! Dinini gerçek manada bilen , tanıyan kimse bu hakikati güneş gibi görmektedir. Bu zihniyetin , dinini gerçek manada bilen Müslüman kitle üzerinde açtığı derin yaralar aşikârdır.

Ülkeyi bölme amacı güden , güya Kürt halkının haklarını savunduğunu iddia eden vatan düşmanlarının , din düşmanlarının amacı da net bir şekilde görülmektedir.

Diğer taraftan vatan hainleri ile işbirliği içerisinde olduğu belli olan bir güruhta vardır.

Bir de bu hainlerin , düşmanların safında yer alan , onlarla işbirliği içerisinde hareket eden güya muhafazakar , dindar bir güruh var.

Bizim kanaatimiz ve irademiz ;
mevcut durumda ülkemizin dış güçlerin kontrolünden kurtulması , gerçek manada özgürleşmesi için , din-i İslamın rahatça yaşanabilmesi ve emirlerinin gereğince yaşanabilir bir ülke olabilmemiz için , Ümmet-i Muhammedin birlik şuurunun anlaşılması , yaşanması ve gereğinin hayata geçirilebilmesi için , güçlü bir Türkiye için başkanlığa Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi ve bu saydığımız hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için de mecliste Ak Parti kadrosunun güçlü bir şekilde yer alabilmesi yönündedir.

Bu irademizi ve kanaatimizi burada beyan etmemiz elbette görüşlerimize ehemmiyet veren kardeşlerimizi bilgilendirmek , insaf ile meselenin değerlendirilebilmesini sağlayabilmek içindir.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar
19 Haziran 2018

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu