Kişi Dostunun Dini Üzeredir

“Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz, kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.”

Hz. Muhammed ( S.A.V.)

(Ebu Davud, Edeb, 19, Tirmizi, Zühd, 45)

…………

Rasulullah (S.A.V.) efendimizin bu hadis-i şerifinde beyan olunduğu üzere müslüman kimse kiminle dostluk kurmuş olduğuna , kiminle yakınlık kurmuş olduğuna , kimin meclisine devam ettiğine , kimin rehberliğini kabul ettiğine , kimin yanında yer aldığına dikkat etmelidir.

Kişi yakınlık kurduğu , sempati duyduğu , sohbetinde bulunduğu kişinin zamanla tüm görüşünden , fikrinden , inancından , itikadından etkilenir hale gelir ve onun gibi olur. Onun savunduğunu savunur hale gelir.

Bu bir hakikattir , insaf ile meseleye bakılır ise bunun doğruluğu aşikârdır.

Dini hususunda doğru ve yetkin bir bilgiye sahip olmayan kimseler bu etkileşime tamamen açık olup , bu tehlikelere düşmeye en müsait kimselerdir.

İtikadındaki hastalığın farkında olamayan nice kimseler dini hususunda kendilerini sağlam bir itikat üzere gördükleri halde , böyle bozuk itikatlı kimseler ile yürüttükleri dostluklar neticesinde zamanla onların düşüncelerini benimser , fikirlerini savunur ve bozuk itikatleri ile itikat eder hale gelmişlerdir.

Günümüzde bu konu son derece ehemmiyet arzeden , müslümanın iman ve itikadının zayıflamasına , bozulmasına ve hattâ kaybolmasına dahi sebep olabilen bir mevzudur.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu