İnsanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar

” İnsanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar ” ” Ölmeden önce ölünüz ”
Hadis-i Şerif

…………

İnsanlara bu hakikatleri göstermek , anlatmak için , dinin özünü , tasavvufu , takvayı anlatmak için Hak yol üzere bulunan , bu yoldan ismini alan ‘ tarikatlar ‘ bu amaca hizmet için kurulmuş , Kur’an ve sünnete ittiba etmiş müesseselerdir.

İnsanların istidat , kabiliyet ve fıtratlarındaki farklılık nedeniyle işin doğası gereği farklı meşrep ( usul , kaide , metot ) üzere faaliyet göstermişlerdir.

Tercihte bulunduğu yer ile fıtratı örtüşen kimse isabet üzere olup sağlıklı bir seyr-u süluk yapabilmiş, arzu edilen kemalâta nasibi oranınca yaklaşabilmiş ya da elde edebilmiştir.

İslam düşmanı ülkeler , zihniyetler , şeytaniyetin hizmetçileri Müslümanları dinlerinden döndürmek için bir çok açık , gizli metotlar tatbik etmiş ve bazı yerlerde başarı elde etmişlerdir. Direkt İslam karşıtlığının işe yaramayacağı bölge ve ülkelerde ise İslama hizmet davasında olan cemaat , tarikat gibi oluşumların içine sızarak bu oluşumları asliyeti üzerindeki Hak yoldan çıkarmış , bid’atler ve hurafeler ile içini doldurmuş ve böylece Tevhid inancını saptırmış , itikatleri bozmuş , müntesiplerini hikâyelerle avutmuş , uyutmuş , sorgulamadan mutlak teslimiyet içerisin de olmayı aşılayan bir zihniyeti kabul ettirmiş ve böylece yine dinini ellerinden almaya muvaffak olmuşlardır.

Bunun en büyük sebebi ise bu İslam halkının ilim konusunda zayıf , isteksiz , hazırcı , nemelâzımcı bir zihniyet içerisine girmiş olmasıdır.

Hâl böyle olunca insanları uyandırmak amacı üzerine kurulmuş müesseseler , cemaatler , tarikatlar bu amaca hizmet etmek şöyle dursun , aksine insanları derin bir uykuya sokup hiç uyanmaması adına hizmet ve faaliyet gösteren yerler haline gelmiştir.

Bu durum ülkemizdeki bir çok tarikat ve cemaat oluşumunda maalesef bu durumdadır.
Hakkıyla , Hak için hizmet eden sahih olan azınlıktaki grupları tenzih ederim.
Bu oyun sadece ülkemizde oynanmakla kalmamış İslam coğrafyasındaki bir çok İslam ülkesinde uygulamaya konulmuş ve bir hayli başarıya ulaşılmış görülmekte.

Şimdi mesele şu ;
Bu derin uykuya yatırılan Müslüman kitleler bu uykudan nasıl uyandırılır ?
Uyutulduğu hakikatini görmesine nasıl ikna edilir ?
Bu uğurda nasıl ümmet-i Muhammed’e hizmet edilebilir ?

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu