İnsan Ruhu Elbisesiz Kalamaz

İnsan ruhu hiç bir zaman hiç bir alemde cesedsiz ( elbisesiz / suretsiz ) kalmaz / kalamaz !

Ruhun şehadet alemindeki elbisesi / sureti , et ve kemikten ibaret görülen , unsurların bileşiminden mütevellit olduğundan bu unsurların hakikatinin talebi gereği hayvani nefsin özellikleri insanda belirgin bir şekilde zuhur eder !

İşte bu hayvani nefsin terbiye ve tezkiyesine nefs terbiyesi ve tezkiyesi denilir.

Böylece terbiye edilen nefs , ruhun asliyetinin özellikleri ile bezenir. Bu mertebede insan ahsen-i takvim ( en güzel şekilde yaratılmış ) olma özelliğini elde etmiş olur.

Ruh , bütün alemlerde nefs ile birlikte bulunur. Nefs ise içinde bulunduğu bütün alemlerde o alemin gereğince ruh sahibinin ayan-ı sabit’i nin hükmü doğrultusunda olan bir mahiyettedir.

Bununla birlikte nefs’in farklı mertebelerden farklı tarifleri vardır. Nefs kelimesine kullanıldığı yere göre farklı anlamlar yüklenmiştir. Nefsin tarifini öğrenmek kastı ile araştırma yapanların bu hakikati gözardı etmemeleri , mertebesince izahatları değerlendirmeleri kendi yararlarına olacağı gibi ilim elde etmenin ve bu ilmi doğru öğrenip doğru kullanmanın gereğidir.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu