HİMMET

Himmet , Allah’ın insana verdiği , yerleştirdiği en kuvvetli şeydir !

Himmet , insanın beş duyu ve beş duyunun ötesinde sahip olduğu manevi duyularını belirli bir noktaya odaklaması, kalbin bu işlemden gaflette bulunmaması , uyanık olması ile amaçlanan kemali bulur ve neticesinde buna vasıl olan insanda diğer mahlukat , eşya üzerinde tasarruf , tesir , kontrol kuvveti açığa çıkar.

Bu güce sahip olduğunu bilmeden , ya da bu gücün tesirinin açığa çıkma yöntemlerini bilmeden bazı kimseler bilmedikleri cihetten bu güçlerini kullanabilirler ve böylece himmetlerini yönlendirdikleri mahâl üzerinde tesir açığa çıkarabilirler. Böylesi kimseler bu güçlerini bilinçsiz ve kontrolsüz ( kontrol dışı ) kullanmış olurlar.

Bazı kimseler ise bu konuda bir bilgiye sahip olmakla birlikte bu güçlerini ( himmet ) bilinçli ve kontrollü bir şekilde tesir etmek istedikleri mahâl üzerinde yoğunlaştırırlar.

Bu tesirin gücü , himmet sahibinin , gücünü toplama / kullanma kapasitesi oranında açığa çıkacağı gibi himmete konu olan hedef mahallin o anki durumu , hali , uyanık veya gaflet üzere bulunması ( korunma üzere bulunup – zikir , korunma ayetleri , korunma sağlayan virdler gibi – önceden tedbir almış olması veya böylesi bir tedbir , çalışma yapmamış olması ) gibi tesirlerin müspet veya menfi oluşuna göre de vuku bulacaktır.

Himmet ; irade , azim , sebât , iştiyak , kalbin uyanık ve odaklanması ile alâkalı olarak derecelenir.

Himmet kuvveti ; nefsin istek ve arzuları doğrultusunda , şeytani fikir ve amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği gibi Hak ve hakikatlere erişme yolunda da kullanılabilmektedir.

Himmet kuvvetini , mahiyetini ve nasıllığını bilmeden erkeklere nazaran daha çok kadınlar kullanabilmektedir. İnsanların bir çoğu bilinçsizce ve nefsani amaçları doğrultusunda bu güçlerini kullanarak istedikleri mahâl üzerinde tesirlerini icra ederler. Kadınların , erkeklere göre daha avantajları vardır ( mülk aleminde ) ki bu avantaj hem kadının , Allah’ın tekvin sıfatının mahalli olmasından kaynaklanmakta hem de kadının mülk aleminden yaratılmış olması ( Hz. Adem’ den Hz. Havva yaratılmıştır , bu hakikate vurgu yapılarak ) itibariyle tesiri de yaratıldığı alem üzerinde daha yetkin açığa çıkmaktadır. Erkek ise melekut aleminden halk olması hasebiyle himmetinin tesiri kadına nazaran melekut aleminde daha yetkin , daha kâmil açığa çıkmaktadır.

Kişi sahip olduğu bu kuvveti kullanırken de her şeyde hesaba çekileceği gibi bu kuvvetini tasarruf ettiği alanlar üzerinden yaptığı tesirden de hesaba çekileceğini unutmamalıdır.
Bu kuvvetini nefsani ya da şeytani amaçlar doğrultusunda kullanmaktan sakınmalıdır. İlim sahibi olarak Hak ve hakikatleri elde etme yolunda kullanma azmi , iradesi , iştiyaki taşımalıdır. Her işinde Allah’ın emrini ve rızasını gözetmelidir.

Himmetini art niyetli kullananlardan kendisini koruma altına almak adına da korunmalıdır ( korunma virdini her gün düzenli bir şekilde okumalıdır ).

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu