Her Adamın Bir Yolu, Her Yolun Bir Yolcusu Vardır…

İdrakler farklıdır, mertebeler farklıdır, meşrepler farklıdır, mizaçlar farklıdır. Kalpler nereye ünsiyet ederse orada mutmain olur.


Muhyiddin İbn Arabi Hz. nin dile getirdiği hakikatleri doğru bir şekilde idrak etmek ve yaşamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Özellikle şeriatı iyi bir şekilde bilip yaşamayan kimseler İbn Arabi Hz. nin ifadelerinden gerçekte anlatmak istediği ifadenin çok zıddında ve yanlış bir mana çıkararak heva ve heveslerine uyup sonrada tasavvufi bir yaşantı içerisinde olduklarını iddia edebilirler ve nitekim böylesi yanlış içerisinde bir çok zümre vardır.


Bizim bu paylaşımları yaparak ve gerekli gördüğümüz yerlerde kendi ilmimiz nispetinde altına şerh düşerek konuyu doğru bir şekilde ifade etme gayretimiz bu hakikatlere talip olanlara bir meş’ale , bir istikamet olması gayesini taşımaktadır. Bizim meşrebimiz de budur.


Paylaşımlarımız dikkatlice takip edilir ve hassas bir şekilde tetkik edilirse İbn Arabi Hz. nin sözlerinin şeriata muhalif olmadığı , bilakis şeriatın ehemmiyetini özellikle vurguladığı , Allah’a ulaşma yolunun ancak kulluktan geçtiği hakikatini üzerine basarak belirttiği ve bizim dahi bu durumu her makalemizde dile getirdiğimiz net bir şekilde görülecektir.


Bununla birlikte bu hakikatleri her okuyucunun doğru bir şekilde idrak etmesini de beklemek doğru olmadığı gibi böyle bir beklentimiz de yoktur zaten. Herkes istidatı oranında ve nasibi kadarıyla faydalanır. Bizim paylaşımlarımızı okuyan bazı takipçilerimizin paylaşımlarımızdan yanlış mana çıkarma tehlikesinin varlığı meşrebimiz gereği bizim bunu dile getirmemizden imtina etmemizi gerektirmez. Nitekim İbn Arabi Hz. de bu hakikatleri bütün bu yanlış anlama ihtimallerine rağmen dile getirmekten geri durmamış ve bizi ancak bize yakın olanlar anlayabilir diye de belirtmiştir vesselam.


Allah en doğrusunu bilir.
Ahmet Şahin Uçar – 26 Ocak 2017 – Bursa

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu