Ey Müslüman Kardeşim

Kur’an’a ve sünnete dayanan İslam anlayışını bozmak , başkalaştırmak isteyen İslam düşmanı güruh bu amacına ulaşmak için gerek ülkemizde gerekse diğer Müslüman ülkeler üzerinde sinsice , zekice her alanda faaliyet gösterdi ve göstermektedir.

Bu konunun konuşulması gereken bab’ları hayli fazladır. Kanaatim odur ki bu konuların Müslüman toplumumuza açık , anlaşılır ve sürekli ifade edilmesi , mevcut tehlikenin fark edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması için elzemdir.

Televizyon kanallarında gösterilen diziler , programlar , reklamlar , sosyal medya ağları aracılığı ile ulaşılan bilgi ve görsellerin büyük bir çoğunluğu manevi değerlerimizi ortadan kaldırmaya , Müslüman aile yapısını bozmaya , aile fertlerinin sorumsuz , nefsani arzularına dönük hayat yaşamalarına teşvike , Kur’an ve sünnetin nurundan kopmaya , ehl-i sünnet itikadının bozulmasına , İslam düşmanlarının kendi amaçlarına hizmet edecek hastalıklı bir itikat anlayışı oluşturmaya yönelik faaliyetlerdir.

Davası Hakk ve hakka hizmet olan her fert bu konuda hassasiyet göstermeli , gücü oranında bu hususta mücadele vermelidir.

Bu sinsi güruh , İslamın özünü anlamak ve yaşamak olan tasavvuf anlayışına da sızmış , Kur’an ve sünnet nurundan uzak proje adamların din ve tasavvuf söylemleri ile şeriat zemini olmayan insanları kendi saflarına kolayca çekmiş , heva , heveslerine hizmet eden anlayışa İslam etiketi oturtmaya kakmakta ve kendilerini tasavvuf ehli addedilmektedir.

Allah’ın cihad emri tamamen unutturulmaya , ortadan kaldırılmaya , aslından saptırılıp farklı bir forma büründürülmeye , hümanizm adı altında getirilen bakış ile şeriatın hükümleri hiçe sayılmaya kalkılmaktadır.

Bu sinsi düşman güruh sahip olduğu ve kontrol ettiği her türlü argüman ile müslüman topluma bu algıyı her daim şırınga etmekte , Müslümanı uyuşturmakta , pasifleştirmekte , nemelâzımcı moda sokmakta , tepkisiz , ruhsuz bir ceset haline getirmektedir.

Ey Müslüman kardeşim !

Allah rızası için bu plânları , oyunları , tuzakları artık
Görelim !
Uyanalım !
Kendimize gelelim !
Bu ateşten kendimizi , ailemizi , dostlarımızı , vatanımızı , milletimizi , ümmet-i Muhammed ‘i kurtarmak , korumak için üzerimize düşeni yapalım !..

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu