Ey Kardeşim !

Fütuhat öyle bir eserdir ki …

Şunu peşin olarak kaydedeyim ki ; ben sufiyye ve tasavvuf ehlinin kitaplarından pek çoğunu , hemen hepsini mütalaa ettim ( okudum). Bunlar içinde hakikat yolcularının sözlerini kendisinde toplayan ( Fütuhat-ı Mekkiyye ) gibisini görmedim. Özellikle Fütuhat’da şeriatin esrarından ve sözlerini şer’i naslardan istinbat eden müctehitlerin anlayış farklarından , ictihad ayrılıklarından bahsedilmiştir. Her hangi bir ictihatçı Fütuhat’ı dikkatle okur ve incelerse onun bu husustaki bilgisi artar, şer’i delillerden hüküm çıkarmanın ve gayet doğru ta’lil ve tahliller yapmanın türlü yollarında kendisinin bilmediği gizli hakikatlere muttali olur.

Kur’an tefsircisi , hadis şerhçisi , hadis bilgini , ilm-i kelamcı , mantıkçı , Kur’an uleması (kıraatçı) , lügatçi , gramerci , rüya tabircisi , tıp alimi , hekim , filozof , mühendis , harfler ilmine vakıf , sofi , mutasavvıf , arif , ilahi isimlerin esrar ve makamlarını bilenler için de hal ( durum ) böyledir ( Fütuhat’ı okuyup anlamaktan bunlar da istifade eder ).

Fütuhat öyle bir eserdir ki , ( mütalasından ) yukarıda sayılanlardan başka diğer bilgi dallarında bilgisi olanlara da faydalar sağlar ve hepsine kendi mesleklerine ait hiç hatırlamadıkları bilgileri kalplerine duyurur.

Kibrit-i Ahmer – Abdülvehhab eş-Şa’rani (k.s.)


Abdülvehhab eş-Şa’rani (k.s.) hz. 1493-1565 yılları arasında yaşamış ehlullahın büyüklerinden olup ve hatta zamanın kutbu olduğu beyan edilmiştir.
Fütuhat’ı Mekkiyye’nin özeti olarak kaleme aldığı Levakıhu’l-Envari’l-Kudsiyye (Kutsi Nurların Parıltıları) adlı kitabının da özeti olan Kibrit-i Ahmer ( Kırmızı Kükürt ) adlı kitabı kaleme almıştır. Hasılı bu kitap Fütuhat’ın özetinin özeti mahiyetindedir.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu