CİNLERİN MUSALLAT OLMASINDAN KİŞİ KENDİSİNİ NASIL KORUYABİLİR ?

KORUNMA VİRDİNİN ÖNEMİ VE GEREĞİ

Korunma virdi adından da anlaşılacağı gibi kişiyi maddi- manevi , görülür- görülmez kazalardan , belalardan , cin ve şeytan tasallutundan ve bunların tehlikeli ilhamlarından korunmak için okunmalıdır.

Kişi , herhangi bir tarikate mensup olsun ya da olmasın aslında her müslümanın bu virdi okuyarak kendini koruma altına alması önemlidir. Tarikat mensubu olup belli bir takım zikirleri vird edinmiş kişilerin ise okuması daha elzemdir.

Herhangi bir tarikate mensup olanların o yoldan terakkilerinin oluşması ve feyz alabilmeleri için günlük okudukları zikirleri vardır ki buna devamlılık arzettiği için vird denilir. Esma-ül Hüsna’dan bir yada birkaç isimden oluşan terkib, bazı ayetlerin ya da dua mahiyetindeki kelimelerin günlük tekrarı ile kişide manevi açılımlar başlar. Kişi o güne kadar alışagelmiş olduğu şehadet aleminin ötesinde başka alemleri keşfetmeye, beş duyusunun ötesinde aslında kendisinde var olan ancak birtakım sebeplerle varlığından bile haberdar olamadığı duyularını çalıştırmak üzere harekete geçirmiş olur. Konunun anlaşılması adına örnekleyecek olursak ; kişi bu çalışma ile beyninin o güne kadar kullanmadığı , bloke olmuş vaziyette bulunan kısımları ile iletişime geçer ve bu fonksiyonlarını harekete geçirir. Bu durum kişinin ulvi alem olan melekut alemi ile irtibata geçmesinin yanında sufli alem olarak adlandırılan cin – şeytan denilen varlıkların kendisine meyletmesine ve irtibata geçmek için hareket etmesine de sebep olur. Kişi bu tehlikelere karşı her hangi bir şekilde korunma sağlamamış ise gelen ilhamların içeriğini ayırt edemez. Yani melekten midir yoksa şeytandan mıdır ? bunu bilemez. Bunu ayırt edebilmek çok çetin bir iştir , yolun başındakiler için. Zaten bu durumda sufli alemden gelip kişi ile irtibata geçen varlıklar kendilerini bir evliyanın , bir büyük veli zatın , bir meleğin ruhaniyeti olarak tanıtırlar. Henüz ilimde derin bilgiye sahip olmayan , basiret ile bakışı elde edememiş olan bu salik ya da mürid hemen o olağanüstü oluş ve onların getirdiği haberler karşısında büyülenir ve kendisini Allah yolunda gittiğini zanneder, iddia eder , Hak ve hakikate erdiğini düşünür. Ne yazık ki büyük bir hata ve yanılgı içerisindedir ve ömrünü böylece heba eder.

Bunun içindir ki böyle elim bir hataya düşmemek için bu yolda kişi kendisini manevi kalkan olan korunma virdi ile koruma altına almalı , bununla birlikte bu yollardan geçmiş ve tehlikelerin nerelerde olduğunu iyi bilen ve bu tehlikelerden kurtuluş yollarını da iyi bilen basiret ehli bir kamil kişinin , bir öğretmenin , bir terbiyecinin , bir rehberin , bir yol arkadaşının , bir Hak dostunun dostluğuna ihtiyacı vardır. Aksi takdirde kişi vehminden oluşan zanlarının tesirinden kurtulamaz ve helak olur.

Allah bizleri her türlü bela ve musibetlerden korusun, razı oldukları zümresine ilhak etsin.

KORUNMA VİRDİ

Bismillahirrahmanirrahiym

7 Defa Fatiha Suresi
7 Defa Kafirun Suresi
7 Defa İhlas Suresi
7 Defa Felak Suresi
7 Defa Nas Suresi
7 Defa Ayet el Kürsi
1 Defa Amenerresuli ( Bakara Suresi son 2 ayeti)
1 Defa Huvallahullezi ( Haşr Suresi son 3 ayeti )
7 Defa “ La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. “
7 Defa “ Hasbünallahu ve ni’mel vekil. “
7 Defa “ Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. “
7 Defa “ Rabbi enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azaba. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyni ve euzu bike rabbi en yahdurun ve hıfzan min külli şeytanin marid. “
( Sad – 41 , Müminun – 97/98 , Saffat – 7 )

NOT : Korunma virdi gün içersinde her hangi bir saatte, sabah kalktıktan sonra akşam yatıncaya kadarki zaman diliminde okunabilir. Ancak her gün hiç aksatılmadan okunmalıdır.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar – 18 Şubat 2017 – Bursa

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu