Bize yakın olanlar ancak bizi anlayabilirler

Zaman zaman gerek Muhyiddin İbn Arabi hz. nin eserlerinden yaptığım paylaşımlar ve bu alıntıların altına yazdığım şerhler ile gerekse müstakilen yazdığım makaleler ile konunun aslı itibariyle sırat-ı müstakimi ( doğru yolu ) belirlemeye yönelik ve yolcuyu ( saliki ) yola koymaya yönelik esasları teşkil edebilecek , iskelet yapıyı oluşturabilecek nitelikte izahat ve işaretlerde bulunmuş olduğumu düşünmekteyim.

Ancak şunu belirtmeliyim ki , resmi kâmilen görebilmek için zaman içerisinde ifade ettiğimiz resmin bütününe ait tüm parçaları toplamış ve yerli yerine koymuş olmak elzemdir.

Aksi halde değerlendiren kişi resme ait bir veya bir kaç parçaya bakmış olacağından resmin geneli adına konuşması sadece o kişinin zannı olacaktır.

Bu minvalde bizi anlayabilenler resme ait tüm parçaları ellerinde bulundurarak bu parçaları yerli yerine koyabilenler olacaktır.

Bununla birlikte alemde ” aynı ” diye bir şey söz konusu değildir , ancak ” benzer ” bulunabilir.

Allah , bir kuluna yaptığı tecellinin aynını ikinci bir kez yapmadığı gibi , bir kuluna yaptığı tecellinin aynını başka bir kuluna da yapmamıştır.

Bu durumda bizim Muhyiddin İbn Arabi hz. nin sözlerinden yaptığımız alıntılara düştüğümüz şerh bizim ilmimiz , idrakimiz , ayn-ı sabitimizin verisi neticesinde açığa çıkmış olduğundan , bu ifadelerimizde Muhyiddin İbn Arabi hz. nin sözündeki kastına uygun düştüğünde , isabet ettiğimizde ancak ” benzer ” bir ifade ve izahatımız olabilir ya da aksi halinde bu ifadelerimiz benzer olmaktan uzak düşebilir.

Aynı şekilde bizim ifadelerimizi bir başka şahsa aktaran kişi için de durum bundan ibaret olacaktır.

Muhatabın gerek yazılı gerekse sözlü hitabından kast ettiği manayı doğru anlayabilmek ve verilmek istenen mesajı doğru alabilmek , dinleyicinin veya okuyucunun hitap edene yakınlığı ( idrak olarak ) nispetinde isabet kaydedebilecektir. İşte bu yakınlık nispetinde ifadelerde ve manalarda , ” benzer ” de yakınlık hasıl olacaktır.

Üstadım Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi hz. nin dediği gibi ” Bize yakın olanlar ancak bizi anlayabilirler “.

Allah en doğrusunu bilir.

Ahmet Şahin Uçar

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu