Allah’ı İdrak, İdrak Edilemeyeceğini İdraktir

Dikkat ediniz ‘ tek ‘ ( birimin birliği ) , Allah’ın varlık alemini halk etmesinde yarattığı ilk şey’dir. Bunun çeşitli vecihlerden bakıldığında ismi de çeşitlenir. ‘İlk akıl ‘ , ‘ ilk cevher ‘ , izafi ruh ‘ , ‘ külli ruh ‘ , ‘ kitabül mübin ‘ , birinci taayyün ‘ , ‘ birinci tecelli ‘ , ‘ ceberut alemi ‘ ve ‘ Hakikat-ı Muhammediye ‘ isimleri ile anılan aslında aynı şeydir.

Bahsedilen ‘ tek ‘ in ( birimin birliği ) varlık aleminde zuhurundan önceki durumu ifade etmek için ‘ la taayyün ‘ mertebesinden söz edilir ki bu mertebeye de farklı cihetlerden ‘ mutlak gayb ‘ , ‘ lahut alemi ‘ , itlak alemi ‘ , ‘ mutlak ama ‘ , ‘ yalnız vücud ‘ , ‘ mutlak varlık ‘ , ‘ sırf zat ‘ , ‘ ümmül kitap ‘ , ‘ gayblerin gaybı ‘ isimleri verilir.

Aklı kullanarak ve felsefe ile varılabilecek ve idraklerin tespit edebileceği nihai nokta varlıktaki “TEK ” ( birimin birliği ) dir. Bunun ötesine akıl sahipleri ve felsefeciler varamazlar. Çünkü akıl sınırlıdır. Sınırlı olan bir yaratılmış sınırsız olanı ne kadar bilebilir ki ? !..

Gerek Hint felsefesinden gerek farklı felsefi bakıştan yola çıkanların , gerek akıl zorlaması ile yola çıkanların , gerek pozitif ilim tabiri kullanan bilimcilerin yaratanı bulmak adına yaptıkları araştırma ve yolculuğun sonunda vardıkları nihai noktaya ‘ Tanrı ‘ , ‘ İlah ‘ , ‘ Yaratıcı ‘ ismini vermeleri ve bu isimden ‘ Allah’ı ‘ kast etmiş olmaları büyük bir yanılgı , büyük bir hatadır. Varoluşun ilk başlangıç aslı ve sebebi olan ‘ TEK ‘ ( birimin birliği ) ile varoluşu ancak ilmindeki ilmi suretler ile açığa çıkaran ‘ ALLAH ‘ farklıdır.

Bu yolculukta gerekli menzile kadar akıl bineği ile giden ve sonrasında kalp bineğine binmeyi becerebilen kimse ancak bir yaratılmış için kamilen varılabilecek en son noktada Allah’ı idrake ulaşabilir ki bu nokta da ‘ Allah’ı idrak ,idrak edilemeyeceğini idraktir ‘ noktasıdır.

Allah en doğrusunu bilir.
Ahmet Şahin Uçar
20 Mart 2017 – Bursa

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu